(1)
Gabryjończyk, P.; Figatowska, M. Wpływ zagrożenia Terrorystycznego W Turcji Na Preferencje Wyjazdowe Polskich uczestników Ruchu Turystycznego. TRR 2022, 41-52.