(1)
Jalinik, M.; Pawłowicz, T. Strategie zarządzania Obszarami leśnymi W Wybranych Krajach I Ich skuteczność W Ochronie zasobów leśnych. TRR 2023, 39-52.