(1)
Chojnacka-Ożga, L.; Ożga, W. Wykorzystanie potencjału Turystycznego Szlaku Piastowskiego – Wybrane Aspekty. TRR 2023, 73-82.