(1)
Stolarczyk, P.; Kraciński, P. Metody Poszukiwania Pracy Przez Osoby Z niepełnosprawnościami a Kapitał społeczny. TRR 2023, 107-115.