(1)
Bieńkowska-Gołasa, W.; Gołasa, P. Postawy młodzieży Akademickiej Wobec Odnawialnych źródeł Energii. TRR 2023, 15-24.