(1)
Domagała, J.; Pietrzak, M. Regionalne zróżnicowanie efektywności Szkolnictwa wyższego W Polsce. TRR 2023, 25-39.