(1)
Gabryjończyk, P.; Zawadka, J. Polityka samorządu województwa Mazowieckiego W Zakresie Wspierania aktywności Fizycznej Jego mieszkańców. TRR 2023, 51-61.