(1)
Lemanowicz, M.; Adamska, K. Determinanty Postaw konsumentówwobec żywności Wygodnej. TRR 2023, 83-93.