(1)
Ogłoziński, O.; Parzonko, A. Rekreacja Ruchowa Jako Forma spędzania Czasu Wolnego studentów. TRR 2023, 117-127.