(1)
Wojewódzka-Wiewiórska, A.; Sobkowicz, M. City Placement W Rozwoju Funkcji Turystycznejna Obszarach Wiejskich. TRR 2023, 183-193.