(1)
Gabryjończyk, K. Postrzeganie Sektora Kultury Przez mieszkańców Wybranych Jednostek Polski Wschodniej. TRR 2024, 31-43.