(1)
Krzyżanowska, K.; Parzonko, A.; Sieczko, A. Oczekiwania konsumentów Pokolenia Z dotyczące zakupów produktów spożywczych Prosto Od Rolnika. TRR 2024, 93-102.