(1)
Stolarczyk, P.; Trębska, P. Prosumpcja W aktywności Turystycznej młodzieży –próba Pomiaru. TRR 2024, 103-113.