Gabryjończyk, P. (2014). „Skansen fortyfikacji Prus Wschodnich” jako szansa rozwoju turystycznego gminy Bakałarzewo. Turystyka I Rozwój Regionalny, (1), 33–44. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.1.3