Parzonko, A. (2014). Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (2), 55–65. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.21