Sammel, A. (2014). Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (2), 67–77. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.22