Stawicka, E. (2014). Strategia społecznej odpowiedzialności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie projektu „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”. Turystyka I Rozwój Regionalny, (2), 91–98. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.24