Werenowska, A. (2015). City placement jako forma promocji regionu. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 145–152. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.27