Stawicka, E. (2016). Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 99–111. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.25