Balińska, A. (2017). Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (8), 5–14. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.13