Dziemdziela, P. (2017). Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (8), 47–54. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.17