Trajer, M., & Krzyżanowska, K. (2017). Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020. Turystyka I Rozwój Regionalny, (8), 115–126. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.24