Wojcieszak, M., & Zawadka, J. (2018). Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 97–107. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.11