Kozak, M. (2018). Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 129–136. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.14