Wojcieszak-Zbierska, M., & Zawadka, J. (2019). Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim. Turystyka I Rozwój Regionalny, (11), 127–138. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.12