Werenowska, A. (2019). Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. Turystyka I Rozwój Regionalny, (12), 95–102. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.22