Krupa, J. (2020). Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystyki na przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 67–77. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.6