Nowak, C. (2020). Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 103–115. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.9