Pietrzak-Zawadka, J., & Malej, P. (2021). Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 93–103. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.9