Gabryjończyk, K., & Gabryjończyk, P. (2021). Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie. Turystyka I Rozwój Regionalny, (16), 27–40. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.17