Parzonko, A., & Sieczko, A. (2021). Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (16), 77–87. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.21