Balińska, A. ., Olejniczak, W. ., & Cymerman, D. . (2020). Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracji warszawskiej w percepcji konsumentów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (14), 21–30. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.14.15