Bieńkowska-Gołasa, W., & Gierczyńska, G. (2022). Visual merchandising jako element promocji w branży odzieżowej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 27–37. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.3