Gabryjończyk, P., & Kozłowski, K. . (2022). Wpływ samorządowych instytucji kultury na kreowanie lokalnego wizerunku turystycznego na przykładzie gminy Piaseczno. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 47–57. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.5