Pietrzak-Zawadka, J., Zawadka, J. Z., & Sakowicz, S. (2022). Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 81–90. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.8