Sieczko, A., & Szewczyk, J. (2022). Trudne dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w turystyce kulturowej współczesnej Łodzi. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 91–100. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.9