Bogusz, M. (2022). Turystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 23–30. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.15