Gabryjończyk, P., & Figatowska, M. (2022). Wpływ zagrożenia terrorystycznego w Turcji na preferencje wyjazdowe polskich uczestników ruchu turystycznego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 41–52. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.17