Chojnacka-Ożga, L., & Ożga, W. (2023). Wykorzystanie potencjału turystycznego Szlaku Piastowskiego – wybrane aspekty. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 73–82. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.7