Stolarczyk, P., & Kraciński, P. (2023). Metody poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami a kapitał społeczny. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 107–115. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.10