Zawadka, J., & Wiśniewska, A. (2023). Popularność pieszej turystyki górskiej wśród studentów SGGW w Warszawie. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 139–150. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.13