Gabryjończyk, P., & Zawadka, J. (2023). Polityka samorządu województwa mazowieckiego w zakresie wspierania aktywności fizycznej jego mieszkańców. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 51–61. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.18