Lemanowicz, M., & Adamska, K. (2023). Determinanty postaw konsumentówwobec żywności wygodnej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 83–93. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.21