Ogłoziński, O., & Parzonko, A. (2023). Rekreacja ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego studentów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 117–127. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.24