Werenowska, A., & Duraj, K. (2023). Influencer marketing jako narzędzie budowania relacjiw branży wędkarskiej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 163–172. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.28