WOJCIESZAK, M.; ZAWADKA, J. Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Turystyka i Rozwój Regionalny, [S. l.], n. 9, p. 97–107, 2018. DOI: 10.22630/TIRR.2018.9.11. Disponível em: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3292. Acesso em: 27 maj. 2024.