WERENOWSKA, A. Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. Turystyka i Rozwój Regionalny, [S. l.], n. 12, p. 95–102, 2019. DOI: 10.22630/TIRR.2019.12.22. Disponível em: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3329. Acesso em: 28 maj. 2024.