Zawadka, Jan, i Anna Ivolga. 2017. „Tourist Popularity of Poland Among the Inhabitants of Stavropol Krai”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 7 (maj):121-28. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.12.