Wojcieszak, Monika, i Jan Zawadka. 2018. „Poziom Wsparcia LGD W Perspektywie PROW 2007–2013 W Ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 9 (maj):97-107. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.11.