Kozak, Marek. 2018. „Recenzja Pracy: Sylwia Dołzbłasz «Sieci współpracy Transgranicznej Na Pograniczach Polski», Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, S. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 9 (maj):129-36. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.14.